Gazy pieprzowe

KO PFEFFER to ręczne miotacze gazu pieprzowego. Substancja drażniąca wydostaje się z miotacza w postaci strumienia lub chmury. Forma gazu w strumieniu daje możliwość dokładnego ukierunkowania gazu i nie jest palna. Substancja drażniąca OLEORESIN CAPSICUM to roztwór naturalnego pieprzu. Gaz pieprzowy bardzo dobrze działa na ludzi pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Działa drażniąco na śluzówki, powodując ostre pieczenie oczu a także silne duszenie się. Gaz pieprzowy uniemożliwia napastnikowi dalszy atak i w znacznym stopniu utrudnia jego poruszanie się.

Zastosowane w RMG rozcieńczalniki to alkohole, które ulegają rozkładowi na drodze biologicznej tak samo, jak koncentrat pieprzu, użyty jako substancja drażniąca. Stosowany tu czynnik aktywny jest także używany do przygotowywania bardzo pikantnych potraw, choć trzeba zaznaczyć, że w mniej skoncentrowanej postaci. Zastosowanie koncentratu pieprzowego wyklucza szkodliwość działania substancji drażniącej.
Gaz pieprzowy nie zawiera freonu i w ciągu kilku dni ulega utlenieniu pod wpływem światła. Jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ ulega biodegradacji.

Ręczne miotacze gazu KO PFEFFER posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe użycie gazu w niezamierzonym kierunku. W zależności od ilości użytego gazu, czas jego działania może sięgać do kilku godzin. Ręczny miotacz gazu jest wielokrotnego użytku. Gaz pieprzowy zastosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją nie powoduje uszkodzeń ciała lub innych niepożądanych skutków.

Substancja drażniąca użyta w ręcznych miotaczach gazu pieprzowego ma parametry:
• 10% OC (Oleoresin Capsicium) – naturalny pieprz
• 1,33 Alkaloid capsaicyne; 2 miliony SHU

Niemiecka firma F.W.KLEVER istniejąca od 1874 roku jest znanym producentem gazów obronnych, preparatów ko czyszczenia i konserwacji broni. Wykorzystując swoją ogromną wiedzę z zakresu chemii a także potencjał nowoczesnych maszyn i technologii produkuje gazy obronne bardzo wysokiej jakości. W ofercie posiada gazy zarówno pieprzowe (KO PFEFFER, ANTY HUND) jak i CS (DEFENOL CS). W ostatnim czasie obok gazów aerozolowych w palecie produkcyjnej znalazły się gazy w strumieniu (KO JET), które od razu zostały docenione i zauważone przez rynek.

Gazy obronne pieprzowe występują w następujących rodzajach i pojemnościach:

Nr kat. Artykuł Pojemność
24449 KO PFEFFER FOG Chmura 40 ml
24483 KO PFEFFER FOG Chmura 50 ml
24455 KO PFEFFER JET Strumień 40 ml
24456 KO PFEFFER JET Strumień 50 ml
24499 KO PFEFFER JET Strumień 100 ml
2443 P POLICE GUARD  Strumień 100 ml